Art. 3. - Pożyczki premiowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.33.210

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 1939 r.
Art.  3.

Wyłączenie z obrotu prawnego, wynikające z przepisów art. 2, nie dotyczy obligacyj pożyczek premiowych, wypuszczonych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, jeżeli zostaną one ostemplowane w czasie i w sposób, ustalony przez Ministra Skarbu, który może oznaczyć opłatę manipulacyjną za stemplowanie.