§ 9. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu... - Dz.U.2002.226.1888 - OpenLEX

§ 9. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.226.1888

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2002 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.