§ 4. - Poziomy niektórych substancji w powietrzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.845 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2021 r.
§  4. 
Poziomy substancji w powietrzu dla:
1)
zanieczyszczeń gazowych ustala się w następujących warunkach:
a)
temperatura 293 K,
b)
ciśnienie 101,3 kPa;
2)
pyłu zawieszonego oraz substancji oznaczanych w pyle zawieszonym ustala się w warunkach rzeczywistych.