Art. 5. - Pozbawianie obywatelstwa. - Dz.U.1938.22.191 - OpenLEX

Art. 5. - Pozbawianie obywatelstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.191

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
Art.  5.
(1)
Osoby, które zostały pozbawione obywatelstwa polskiego na podstawie art. 1 lit. a) ustawy niniejszej, nawet po uzyskaniu obcego obywatelstwa, mogą jedynie za uprzednią zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych przebywać czasowo na obszarze Państwa Polskiego.
(2)
Kto wbrew powyższemu przepisowi przebywa na obszarze Państwa Polskiego, ulega karze więzienia do lat 5 i grzywny.