Art. 4. - Pozbawianie obywatelstwa. - Dz.U.1938.22.191 - OpenLEX

Art. 4. - Pozbawianie obywatelstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.191

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
Art.  4.

Obywatelstwa polskiego można pozbawić również samoistnie żonę obywatela polskiego, jeżeli z całokształtu jej stosunków życiowych wynika zerwanie faktycznej wspólności małżeńskiej i jeżeli zachodzą co do niej okoliczności, przewidziane w art. 1 ustawy niniejszej.