Art. 2. - Pozbawianie obywatelstwa. - Dz.U.1938.22.191 - OpenLEX

Art. 2. - Pozbawianie obywatelstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.191

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
Art.  2.
(1)
Orzeczenie o pozbawieniu obywatelstwa polskiego wydaje Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.
(2)
Orzeczenie to nie wymaga uzasadnienia i jest natychmiast wykonalne.
(3)
Orzeczenie to podlega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.