Art. 1. - Pozbawianie obywatelstwa. - Dz.U.1938.22.191 - OpenLEX

Art. 1. - Pozbawianie obywatelstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.191

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
Art.  1.

Obywatel polski, przebywający za granicą, może być pozbawiony obywatelstwa polskiego, jeżeli:

a)
działał za granicą na szkodę Państwa Polskiego lub
b)
przebywając nieprzerwanie za granicą co najmniej przez lat 5 po powstaniu Państwa Polskiego, utracił łączność z państwowością polską lub
c)
przebywając za granicą, nie powrócił do Polski w oznaczonym terminie na wezwanie urzędu zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej.