Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.11.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 1920 r.
w przedmiocie powtórnego odroczenia terminu wyjaśnienia i zdecydowania, jakie wywłaszczenia nieruchomości na użytek dróg komunikacyjnych, dokonane przez b. władze okupacyjne, pozostają nadal w swej mocy.

Zgodnie z art. 33 dekretu z dnia 7 lutego 1919 (Dz. Pr. № 14 z 1919 r. poz. 162) termin wyjaśnienia i zdecydowania przez Ministerstwo Kolei Żelaznych, które z wywłaszczeń nieruchomości na użytek dróg komunikacyjnych i ograniczeń prawa własności, dokonanych przez b. władze okupacyjne, winny być utrzymane w mocy, przedłuża się powtórnie do 7 lutego 1921 roku.