Art. 6. - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1947 r.
Art.  6.

Do właściwości rady P.Z.U.W. należy uchwalanie:

a)
zmian statutu organizacyjnego,
b)
statutów działów ubezpieczeń,
c)
taryfy składek w dziale przymusowych ubezpieczeń,
d)
zasad szacowania i norm opłat za szacowanie w dziale przymusowych ubezpieczeń,
e)
warunków umownych ubezpieczeń rzeczowych i osobowych,
f)
stopy procentowej składek dodatkowych,
g)
budżetu,
h)
zamknięć rachunkowych i podziału nadwyżek,
i)
kupna, sprzedaży oraz obciążenia nieruchomości,
j)
zasad udzielania pożyczek i zasiłków z funduszów na akcję zapobiegawczą,
k)
projektów umów reasekuracyjnych.