Art. 3. - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1947 r.
Art.  3.
1.
P.Z.U.W. jest instytucją prawno-publiczną, opartą na wzajemności, mającą na celu ogólną użyteczność.
2.
P.Z.U.W. jest osobą prawną.
3.
Siedzibą P.Z.U.W. jest m. st. Warszawa.