Art. 23. - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1947 r.
Art.  23.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.