Art. 21. - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1947 r.
Art.  21.

Władza nadzorcza określa wysokość wynagrodzenia członków rady P.Z.U.W. i delegata rządowego.