Art. 19. - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1947 r.
Art.  19.
1.
P.Z.U.W. jest obowiązany udzielać władzy nadzorczej na jej żądanie wszelkich wyjaśnień.
2.
Władza nadzorcza może wykonywać kontrolę i przeprowadzać rewizję w P.Z.U.W. w każdym czasie.