Art. 10. - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1947 r.
Art.  10.
1.
Kierownikami oddziałów wojewódzkich P.Z.U.W. są dyrektorzy oddziałów.
2.
Kierownikami inspektoratów powiatowych są inspektorzy powiatowi.