Art. 206. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  206.

Z dniem wejścia w życie ustawy:

1)
regionalne kasy chorych przekształcają się z mocy prawa w oddziały wojewódzkie Funduszu;
2)
znosi się Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.