Art. 18. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  18.

Osoby niewymienione w art. 17 zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same.