Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.491

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 1920 r.
w sprawie powołania roczników 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 i 1901 w powiatach: Toruńskim, Wąbrzeskim, Brodnickim, Lubawskim. Działdowskim, Grudziądzkim, Chełmnowskim, Świecieckim, Starogardskim, Tucholskim, Chojnickim, Sępolskim, Tczewskim, Gniewskim, Kościerzyńskim, Kartuzkim, Wejherowskim i Puckim.

Art.  1.

Na mocy ustawy z dnia 7 marca 1919 roku (Dz. Praw № 22 z dnia 8 marca 1919 r., poz. 234) powołuje się do służby wojskowej w szeregach Armji Polskiej mężczyzn, urodzonych w latach 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 i 1901, zamieszkałych w powiatach: Toruńskim, Wąbrzeskim, Brodnickim, Lubawskim, Działdowskim, Grudziądzkim, Chełmnowskim, Świecieckim, Starogardskim, Tucholskim, Chojnickim, Sępolskim, Tczewskim, Gniewskim, Kościerzyńskim, Kartuzkim, Wejherowskim i Puckim.

Art.  2.

Osoby, objęte art. 1 winny się stawić do Komisji Przeglądowych, które rozpoczną urzędowanie dnia 9 sierpnia r. b.

Wezwania osobiste do popisowych nie będą rozsyłane.

O miejscu, dniu i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych winni się popisowi dowiedzieć u wójta (względnie w magistracie).

Popisowi, mający prawo do uzyskania ulg i odroczeń winni przynieść ze sobą dokumenty, uzasadniające ich prawo do ulg, względnie odroczeń.

Art.  3.

Winni nieusprawiedliwionego niestawiennictwa będą karani w myśl ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. (Dz. Ustaw Rzplitej Polskiej № 20 z dn. 4 marca 1920 r. poz. 104).