Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.25.242

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 marca 1919 r.

UCHWAŁA SEJMU
z dnia 14 marca 1919 r.
o powołaniu kandydatów listy № 1 w 35-tym okręgu wyborczym na posłów do Sejmu Ustawodawczego.

Kandydatów listy № 1 w 35 okręgu wyborczym, a mianowicie: Tadeusza Regera z Cieszyna, ks. Józefa Londzina z Cieszyna, Ryszarda Kunickiego z Frysztatu, Pawła Bobka z Bobrka, Karola Junga z Zukowa Górnego i Jerzego Kantora z Cieszyna uznaje się za posłów do Sejmu Ustawodawczego.