Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.31.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1919 r.
w sprawie powołania dyplomowanych lekarzy do czynnej służby wojskowej.

Art.  1.

Na czas trwania potrzeby wojennej powołuje się w obrębie Państwa do służby wojskowej czynnej wszystkich lekarzy dyplomowanych, którzy nie przekroczyli 42 roku życia 1883 - 1876 r.

Art.  2.

Wszyscy lekarze, podlegający powołaniu, obowiązani są w ciągu 14 dni od ogłoszenia niniejszej ustawy w Dzienniku Praw stawić się w miejscowych powiatowych komendach uzupełnień celem spisu.

Art.  3.

Powołanie lekarzy do czynnej służby wojskowej nastąpić ma w miarę zapotrzebowania. Roczniki młodsze powołane być mają wcześniej, niż starsze.

Art.  4.

Lekarze, podlegający poborowi, którzy pełnią obowiązki publiczne i nie dadzą się szybko zastąpić, winni być na wniosek Ministerstwa Zdrowia Publicznego zwolnieni ze służby czynnej.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy oraz wydanie niezbędnych w tym celu przepisów porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.