Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.8.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1919 r.

DEKRET
o powołaniu do służby czynnej wojskowej lekarzy w wieku do 35 lat.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Zarządzam na czas potrzeby wojennej powołanie w obrębie Państwa Polskiego do służby wojskowej czynnej wszystkich lekarzy dyplomowanych, którzy nie przekroczyli 35-go roku życia.

Wszyscy lekarze, podlegający powołaniu, obowiązani są do dn. 1 lutego b. r. stawić się w miejscowych powiatowych komendach uzupełnień celem rejestracji.

Lekarze powołani i zarejestrowani, którzy pełnią obowiązki publiczne, będą na wniosek Ministerstwa Zdrowia Publicznego od służby czynnej zwolnieni.

Wydanie przepisów wykonawczych do niniejszego dekretu poruczam Ministrowi Spraw Wojskowych.

Dan w Warszawie, dnia 16 stycznia 1919 r.