Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET.

W uzupełnieniu dekretu z dnia 28 listopada 1918 r. (Dziennik Praw № 18 poz. 46 i 47) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów stanowię co następuje:
Polacy, którzy w r. 1918 posiadali mandat poselski do parlamentu Rzeszy Niemieckiej, są uprawnieni do udziału w obradach Sejmu Ustawodawczego na równych prawach z posłami, wybranymi do tegoż Sejmu, jako przedstawiciele polaków zaboru pruskiego.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.