Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o powołaniu do czynnej służby wojskowej lekarzy weterynaryjnych w wieku do 45 lat życia.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Zarządzam na czas potrzeby wojennej powołanie w obrębie Państwa Polskiego do służby czynnej wojskowej wszystkich dyplomowanych lekarzy weterynaryjnych, którzy nie przekroczyli 45-go roku życia.

Wszyscy lekarze weterynaryjni, podlegający powołaniu, obowiązani są do dnia 20 lutego r. b. stawić się w miejscowych Powiatowych Komendach Uzupełnień celem rejestracji.

Lekarze weterynaryjni powołani i zarejestrowani, którzy pełnią ważne obowiązki publiczne, mogą być w miarę możności, na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, od służby czynnej zwolnieni.

Wydanie przepisów wykonawczych niniejszego dekretu poruczam Mnisterstwu Spraw Wojskowych.

Dan w Warszawie, dnia 6 lutego 1919 r.