Powierzenie zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym. - Dz.U.2020.1351 - OpenLEX

Powierzenie zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1351

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162, z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 1086) zarządza się, co następuje:
Powierza się zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec oraz Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji na terenie powiatu wrocławskiego, gminy Kobierzyce:
1)
obręb Biskupice Podgórne, numery działek: 1/14, 1/15, 1/16, 1/18, 1/20, 1/22, 4/8, 7/10, 7/100, 7/102, 7/104, 7/106, 7/11, 7/12, 7/20, 7/39, 7/40, 7/41, 7/42, 7/50, 7/51, 7/52, 7/53, 7/54, 7/55, 7/56, 7/57, 7/58, 7/59, 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/64, 7/65, 7/66, 7/67, 7/68, 7/69, 7/7, 7/70, 7/71, 7/72, 7/73, 7/74, 7/75, 7/76, 7/77, 7/79, 7/81, 7/82, 7/85, 7/86, 7/87, 7/88, 7/89, 7/90, 7/91, 7/92, 7/94, 7/95, 7/96, 7/98, 2/1, 2/100, 2/101, 2/102, 2/103, 2/104, 2/105, 2/106, 2/107, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115, 2/116, 2/119, 2/120, 2/121, 2/122, 2/126, 2/127, 2/129, 2/131, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/136, 2/138, 2/139, 2/141, 2/142, 2/143, 2/144, 2/145, 2/146, 2/147, 2/148, 2/149, 2/15, 2/150, 2/151, 2/152, 2/153, 2/156, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/161, 2/162, 2/163, 2/164, 2/165, 2/17, 2/18, 2/2, 2/29, 2/3, 2/31, 2/33, 2/34, 2/37, 2/38, 2/39, 2/4, 2/40, 2/41, 2/43, 2/44, 2/47, 2/50, 2/51, 2/52, 2/54, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/61, 2/63, 2/65, 2/67, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/81, 2/82, 2/84, 2/85, 2/86, 2/87, 2/89, 2/91, 2/98, 2/99, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 10/1, 10/2, 10/7, 14;
2)
obręb Małuszów, numery działek: 64/11, 64/12, 64/8, 64/9, 177/1, 177/3, 177/5, 177/6;
3)
obręb Bielany Wrocławskie, numery działek: 282/41, 282/42, 282/62, 282/68, 283/26, 283/28, 283/29, 283/30, 283/31, 283/32, 290, 293/2, 293/3, 293/4, 294/1, 294/2, 294/3, 294/5, 294/6, 294/7, 301, 302, 282/60, 282/64, 282/65, 282/66, 282/73, 282/74, 282/75, 282/76;
4)
obręb Krzyżowice-Wierzbica, numery działek: 84/11, 84/12, 84/14, 84/15, 84/17, 84/2, 84/20, 84/22, 84/9, 85/1, 85/10, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 86/4, 88/1, 89/2, 89/4, 89/6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).