§ 3. - Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1960 r.