§ 1. - Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.
§  1.
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Łomży, w województwie białostockim, rozpoznawanie spraw o rozwód dla okręgów Sądów Powiatowych w Łomży, Kolnie i Zambrowie.