§ 2. - Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Ciechanowie prowadzenia rejestrów handlowych i innych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.7.79

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1971 r.
§  2.
Traci moc § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Sądów Powiatowych w Ciechanowie i Przasnyszu.