§ 2. - Powierzenie Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego interesów masy likwidacyjnej b. Komitetu Floty Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.81.580

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1933 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.