§ 1. - Powierzenie Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego interesów masy likwidacyjnej b. Komitetu Floty Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.81.580

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1933 r.
§  1.
Zleca się Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwo sądowe interesów masy likwidacyjnej Komitetu Floty Narodowej, poddanego likwidacji stosownie do ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o likwidacji Komitetu Floty Narodowej (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 289).