§ 3. - Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.6.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1973 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.