§ 1. - Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.6.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1973 r.
§  1.
Powierza się Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy w województwie olsztyńskim prowadzenie ksiąg wieczystych dla obszaru powiatu nidzickiego.