Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.36.314

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 listopada 1971 r.
w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296) zarządza się, co następuje:
Powierza się rozpoznawanie spraw o rozwód:
1)
Sądowi Powiatowemu w Rypinie w województwie bydgoskim dla okręgów Sądów Powiatowych w Rypinie, Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu;
2)
Sądowi Powiatowemu w Będzinie w województwie katowickim dla okręgów Sądów Powiatowych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej;
3)
Sądowi Powiatowemu w Tychach z tymczasową siedzibą w Mikołowie i Sądowi Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim w województwie katowickim dla okręgów tych Sądów Powiatowych;
4)
Sądowi Powiatowemu dla Warszawy-Pragi w m.st. Warszawie dla okręgu tego Sądu;
5)
Sądom Powiatowym w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Lubinie, Oleśnicy, Ząbkowicach Śląskich w województwie wrocławskim dla okręgów tych Sądów Powiatowych.
Tracą moc:
1)
§ 1 pkt 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w części dotyczącej powierzenia rozpoznawania spraw o rozwód:
a)
Sądowi Powiatowemu dla m.st. Warszawy dla okręgu Sądu Powiatowego dla Warszawy-Pragi,
b)
Sądowi Powiatowemu w Sosnowcu dla okręgów Sądów Powiatowych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej,
c)
Sądowi Powiatowemu w Kłodzku dla okręgu Sądu Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich;
2)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1965 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Rybniku rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 12, poz. 81) w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Rybniku rozpoznawania spraw o rozwód dla okręgu Sądu Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim;
3)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1966 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 51, poz. 313) w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód dla okręgu Sądu Powiatowego w Lubinie;
4)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 48, poz. 238) w części dotyczącej powierzenia rozpoznawania spraw o rozwód Sądowi Powiatowemu w Świdnicy dla okręgu Sądu Powiatowego w Dzierżoniowie i Sądowi Powiatowemu w Zgorzelcu dla okręgu Sądu Powiatowego w Bolesławcu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.