§ 3. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód. - Dz.U.1971.36.314 - OpenLEX

§ 3. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.36.314

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1971 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.