§ 1. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód. - Dz.U.1971.36.314 - OpenLEX

§ 1. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.36.314

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1971 r.
§  1.
Powierza się rozpoznawanie spraw o rozwód:
1)
Sądowi Powiatowemu w Rypinie w województwie bydgoskim dla okręgów Sądów Powiatowych w Rypinie, Brodnicy i Golubiu-Dobrzyniu;
2)
Sądowi Powiatowemu w Będzinie w województwie katowickim dla okręgów Sądów Powiatowych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej;
3)
Sądowi Powiatowemu w Tychach z tymczasową siedzibą w Mikołowie i Sądowi Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim w województwie katowickim dla okręgów tych Sądów Powiatowych;
4)
Sądowi Powiatowemu dla Warszawy-Pragi w m.st. Warszawie dla okręgu tego Sądu;
5)
Sądom Powiatowym w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Lubinie, Oleśnicy, Ząbkowicach Śląskich w województwie wrocławskim dla okręgów tych Sądów Powiatowych.