§ 2. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazanie Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej... - Dz.U.1969.18.140 - OpenLEX

§ 2. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazanie Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.18.140

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  2. 2
(uchylony).
2 § 2 uchylony przez § 2 pkt 42 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.