Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.3.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1918 r.

DEKRET
z dnia 17 stycznia 1918 r.
o powiększeniu liczby Sędziów Śledczych.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy, jak następuje:
Art.  1.

Powiększyć liczbę sędziów śledczych w okręgu Sądu Warszawskiego o 6 (5 na miasto, Warszawę i 1 na powiat Warszawski), w okręgu Sądu Łódzkiego o 3 (2 na miasto Łódź i 1 na powiaty Łódzki i Brzeziński), w okręgu Sądu Siedleckiego o 2 (1 na pow. Garwoliński i 1 na pow. Węgrowski), w okręgu Sądu Łomżyńskiego o 1 (na pow. Mazowiecki), w okręgu Sądu Mławskiego o 1 (na pow. Ciechanowski i Przasnyski), w okręgu Sądu Płockiego o 1 (na pow. Rypiński), w okręgu Sądu Łowickiego o 1 (na pow. Rawski), w okręgu Sądu Włocławskiego o 2 (1 na pow. Nieszawski i 1 na pow. Gostyński), w okręgu Sądu Kaliskiego o 1 (na pow. Turecki), w okręgu Sądu Częstochowskiego o 1 (na miasto Częstochowę), w okręgu Sądu Sosnowickiego o 1 (w Zawierciu), w okręgu Sądu Piotrkowskiego o 3 (w Piortkowie, Nowo-Radomsku i Dąbrowie), w okręgu Sądu Kieleckiego o 2 (1 na miasto Kielce i 1 na pow. Włoszczowski), w okręgu Sądu Radomskiego o 1 (w Radomiu), w okręgu Sądu Lubelskiego o 3 (1 na pow. Lubartowski, 1 na pow. Tomaszowski i 1 na pow. Biłgorajski).

Art.  2.

Przyznać na cel powyższy Ministerstwu Sprawiedliwości na czas od 1 stycznia do 1 kwietnia 1918 r. kredyt w wysokości mk. 78.300.

Dan w Warszawie, dnia 17 stycznia 1918 roku.