Powiększenie liczby ławników sądu rozjemczego z siedzibą w Katowicach dla orzekania w sprawach bractw górniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.504

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 lipca 1931 r.
w sprawie powiększenia liczby ławników sądu rozjemczego z siedzibą w Katowicach dla orzekania w sprawach bractw górniczych.

Na podstawie § 72 ust. 1 ustawy o bractwach górniczych w brzmieniu obwieszczenia Ministra Handlu i Przemysłu z dnia 17 czerwca 1912 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 137) zarządzam co następuje:
Przewidziana w § 3 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 marca 1923 r. w sprawie otworzenia sądu rozjemczego brackiego dla orzekania w sprawach bractw górniczych z siedzibą w Katowicach (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 303) liczba ławników brackiego sądu rozjemczego w Katowicach powiększa się do 24.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.