Powiększenie emisji Serji II 6% złotych bonów skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.27.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 marca 1924 r.
o powiększeniu emisji Serji II 6% złotych bonów skarbowych.

Na podstawie punktu 5 art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawić Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4, poz. 28) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. postanawiam co następuje:
Upoważnia się Ministra Skarbu do powiększenia emisji Serji II 6% złotych bonów skarbowych, wypuszczonych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie wypuszczenia Serji II 6% złotych bonów skarbowych (Dz. U. R. P. № 134, poz. 1108) do łącznej kwoty 45 miljonów złotych.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.