§ 10. - Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. - Dz.U.2021.1910 t.j. - OpenLEX

§ 10. - Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1910 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2021 r.
§  10. 
Przewożenie zwłok jest dozwolone specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi.