§ 12. - [Naruszenia popełnione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia] - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.488

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.
§  12.  [Naruszenia popełnione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia]
Naruszeniom popełnionym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przypisuje się punkty w liczbie przewidzianej w dniu ich popełnienia.