§ 8. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  8.
Wszelkie złożone, a nie wydatkowane w myśl § 2 lit. B sumy, oprocentowane będą w tej wysokości, jaką Państwowy Bank Rolny stosuje do rachunków à vista.