§ 7. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  7.
Wymienioną w punkcie d lit. B § 2 prowizję pobierać należy w tej wysokości, jaką Bank stosuje względem innych klientów.