§ 6. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  6.
Wymienione w punkcie c lit. B § 2 kwoty na przeprowadzenie trwałych inwestycyj w pozostałej części dóbr, w postaci budowy i rozszerzenia zakładów przemysłowych oraz meljoracyj rolnych, wydatkować należy po przedłożeniu przez zarząd majętności parcelowanej zezwolenia władz przewidzianych w cz. 2 art. 78 ustawy o wykonaniu reformy rolnej; wydatki te jednak mogą być uskutecznione dopiero po potrąceniu w całości kwot na zaległe podatki wymienione w cz. 1 § 5.