§ 12. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  12.
Sumy, pobrane przez parcelujących od kandydatów na nabywców i od nabywców gruntów, będą składane w Państwowym Banku Rolnym, który założy konta przewidziane w § 1. Wydatki z tych sum dokonane na cele wymienione w § 4, 5, 6 i 7 mają być odpowiednio udowodnione i zostaną zaliczone w wysokościach w tych paragrafach podanych na poczet sum, pobranych od nabywców (kandydatów na nabywców).