[Wejście w życie ustawy] - Art. 72. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - [Wejście w życie ustawy] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  72.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.