[Umorzenie postępowań o wydanie opinii przez Prezesa UOKiK] - Art. 64. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - [Umorzenie postępowań o wydanie opinii przez Prezesa UOKiK] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  64.  [Umorzenie postępowań o wydanie opinii przez Prezesa UOKiK]

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o wydanie opinii przez Prezesa Urzędu prowadzone w trybie art. 24 lub 25 ustawy, o której mowa w art. 71, ulegają umorzeniu.