[Zgoda Rady Ministrów na dokonanie notyfikacji] - Art. 16. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Zgoda Rady Ministrów na dokonanie notyfikacji] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  16.  [Zgoda Rady Ministrów na dokonanie notyfikacji]
1. 
Dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego wymaga zgody Rady Ministrów.
2. 
Rada Ministrów podejmuje uchwałę w sprawie dokonania notyfikacji po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w art. 12 ust. 1.
3. 
Rada Ministrów wraz z projektem ustawy będącej programem pomocowym przekazuje Marszałkowi Sejmu informację o dokonaniu notyfikacji.