§ 7. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą... - Dz.U.1930.34.285 - OpenLEX

§ 7. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.34.285

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1930 r.
§  7.
Dowody innych okoliczności, w szczególności wymienionych w § 5 lit. b), c), d), oraz dowody, które dla strony są niedostępne, zbiera z urzędu Powiatowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Miasto Nr. III.