§ 18. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze... - Dz.U.1930.34.285 - OpenLEX

§ 18. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.34.285

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1930 r.
§  18.
Odwołanie wnosi się na ręce Dowódcy Okręgu Korpusu Nr. I, który przesyła je wraz z aktami do komisji odwoławczej w Ministerstwie Spraw Wojskowych.