[Prowadzenie postępowania mediacyjnego bez bezpośredniego spotkania uczestników postępowania] - § 15. - Postępowanie mediacyjne... - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 15. - [Prowadzenie postępowania mediacyjnego bez bezpośredniego spotkania uczestników postępowania] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  15. [Prowadzenie postępowania mediacyjnego bez bezpośredniego spotkania uczestników postępowania]
Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie uczestników, mediator może prowadzić postępowanie mediacyjne w sposób pośredni, przekazując uczestnikom informacje, propozycje i zajmowane przez każdego z nich stanowisko, o ile względy oddziaływania wychowawczego na nieletniego nie stoją temu na przeszkodzie.