Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1438 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  49b.  [Odstąpienie od egzekucji]
§  1.  Jeżeli podczas przeszukania egzekutor natrafi na dokument opatrzony klauzulą tajności, egzekutor odstępuje od jego egzekucji.
§  2.  Rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przekazuje się właściwemu urzędowi lub instytucji.